Spring til indhold
Luk

Medicin


Retningslinjer for medicin

Som udgangspunkt er man selv ansvarlig for den medicin man medbringer under et ophold på St.Dannesbo, idet indskrivning på boafdelingen forudsætter, at man er selvhjulpen. Der kan dog efter særlig aftale ydes hjælp til opbevaring, dosering og udlevering af vigtig medicin.

Metadon og lignende præparater udleveres altid af personale.

Der er faste medicintider på St. Dannesbo, da sundhedspersonalet er optaget af andre opgaver, uden for disse tider. Medicin udleveres udelukkende på det Alternative Plejehjem. Du kan se opslag vedr. medicin og medicintiderne på såvel boafdelingen, på kontorerne og på det Alternative Plejehjem.

Bemærk dog: FAB medicin udleveres i dagtiden og kun i medicintiderne. Der udlevers ikke medicin udenfor medicintiderne, undtaget er PN medicin og antabus.

For at undgå tyveri eller misbrug af attraktiv medicin, kan vi tilbyde at opbevare din medicin på kontoret, hvor personalet udleverer det til dig efter lægens ordination - tal evt. med sygeplejerskerne på det Alternative Plejehjem om dette.

Du skal selv betale for din medicin! Antabus udleveres dog gratis under dit ophold her.