Spring til indhold
Luk

Regler


Reglerne.

Det er nødvendigt at have nogle få regler på det alternative plejehjem, for at det både er rart at bo på Dannesbohus, men også for at det er rart at arbejde her.

Beboernes værelser er at betragte som beboernes selvstændige bolig. I huslejen er der dog - i modsætning til andre lejemål - inkluderet licens men fx. indboforsikring anbefaler vi, at beboerne selv får lavet. Beboerne betaler for en tv-pakke over deres husleje.

Der holdes jævnligt møde beboerne og personalet samlet. Her drøftes såvel nye tiltag i huset, ændringer i regler, tv-pakker osv. - i det hele taget en generel snak om, hvordan alle har det.

Vi tilstræber at skabe et miljø, der kan rumme målgruppen men det forudsætter, at;

  • der tales ordentligt til hinanden
  • man må ikke være til gene for andre beboere, hverken på det alternative plejehjem eller på St. Dannesbo
  • man accepterer ikke, at beboerne er truende eller voldelige. Er der tale om ”vold” eller ”trusler om vold”, tilkaldes politiet.
  • beboerne ikke viser tegn på ændret/uhensigtsmæssig adfærd (personalet vil naturligvis prøve at løse problemet på anden vis end ved at tilkalde ordensmagten).