Spring til indhold
Luk

Målsætning

Målsætning

 • At støtte beboerne på "Dannesbohus" til en højere grad af livskvalitet, samt forebygge forværring af sundhedstilstanden.
 • At give disse personer lidt fred og ro og sørge for, de får den nødvendige pleje og omsorg.


Mål

 • At beboerne i så vid udstrækning som muligt, selv er med til at bestemme, hvordan deres dagligdag skal forme sig.
 • At der ydes pleje og omsorg med henblik på at lindre og afbøde komplikationer.
 • At sikre højnelse af den personlige hygiejne
 • At sikre en rigelig og ernæringsrigtig kost i dagligdagen
 • At støtte den enkelte ud fra individuelle ressourcer og belastninger
 • At støtte til fritidsaktiviteter ud fra individuelle behov
 • At undgå omsorgssvigt
 • Pleje og praktisk hjælp.
 • At begrænse misbrug
 • At beboerne oplever Dannesbohus som et hjem, hvor tryghed er kendetegnende
 • At beboerne oplever indhold og kontinuitet i tilværelsen
 • At beboerne ikke oplever ”en løftet pegefinger” men rummelige husregler
 • At de fysiske rammer i afdelingen løbende tilpasses for at tilgodese såvel beboere som personale

Dette varetages af de ansatte på "Dannesbohus" i tværfaglig sparring med det øvrige personale på St. Dannesbo. Det omfatter alt fra:

 • personlig pleje
 • sygepleje
 • medicinering, kostvejledning
 • hjælp i forbindelse med tandlæge
 • støtte / hjælp til at administrere økonomien
 • støtte til at turde sige til/fra
 • støtte og hjælp til rengøring
 • evt. genetablering af sociale netværk
 • kontakt til offentlige myndigheder og ikke mindst
 • hjælp til at beboerne får nogle succesoplevelser, så de får styrket troen både på sig selv og på personalet som at repræsentere samfundet

Der kan ydes hjælp til at begrænse misbruget, hvis beboeren ønsker det. Beboeren kan få hjælp til, at blive mindet om, at han/hun skal tage et bad, at det er ved at være tid til at få skiftet tøj, måske få hjælp til rengøring af eget værelse osv.

Ved at klikke her download'er du skemaet "Henvisningsblanket til Alternative Plejehjemspladser på St. Dannesbo"