Spring til indhold
Luk

12 plejehjemspladser

12 alternative plejehjemspladser.

Hvorfor alternativt plejehjem og ikke almindeligt plejehjem?

Denne gruppe ”ældre” borgere kan ikke ”bare” bo på et almindeligt plejehjem eller egen bolig med støtte fra hjemmeplejen. Dette fordi gruppens misbrug og adfærd afviger markant fra den gængse normalitetsopfattelse, hvilket gør det problematisk at takle for andre. Dernæst trives disse ”ældre” ikke på de almindelige plejehjem og de almindelige plejehjemsbeboere er ofte ængstelige/utrygge over for disse beboere.

 

De fleste af denne gruppe ”ældre” har boet enten på St. Dannesbo eller andre lignende forsorgshjem i en lang årrække. De betragter dermed St. Dannesbo som deres hjem og faste base, og har nu samtidig et kronisk pleje- og omsorgsbehov. Deres ophold er som udgangspunkt permanent, når de flytter ind på en alternativ plejehjemsplads.

 

Servicelovens § 108

Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i boformer, der er egnet til længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

 

Målgruppe

Målgruppen for St. Dannesbo’s alternative plejehjem er personer med særlige sociale problemer, som ikke kan opholde sig i egen bolig, samt profitere af almindelig plejehjem eller andre bo – støtteforanstaltninger. Der er tale om personer, som følge af et langvarigt misbrug og eventuelt et hårdt liv på gaden, har pådraget sig et svært fysisk helbred, herunder fysiske sygdomme og/eller psykiske funktionsskader. Personerne har derfor et varigt pleje- og omsorgsbehov.


Dog vil personer med stort plejebehov, hvor plejebehovet er det primære, ikke kunne visiteres til det alternative plejehjem.

Vi taler derfor ofte om personer, der har en socialt afvigende adfærd som følge af sit misbrug og sin levevis – mange har psykiske problemer, nogle har eventuelt en psykiatrisk diagnose. Personerne kan have et misbrug, men skal være indstillet på at modtage støtte til at minimere misbruget. Personerne skal kunne profitere af det særlige alternative plejemiljø.

Pladserne på det alternative plejehjem skal ses som et led i den vifte af bo-tilbud, der eksisterer for hjemløsegruppen.


Formålet er at sikre, at;

  • beboerne får en højere grad af livskvalitet
  • beboerne får en velkvalificeret pleje og omsorg
  • kontinuitet og helhed i plejen hos den enkelte beboer
  • den enkelte beboer tryghed og overskuelighed i hverdagen
  • bedst mulig anvendelse af personaleressourcerne
  • mulighed for fordybning omkring den enkelte beboer, såvel sundhedsfagligt som pædagogisk
  • beboerne får et permanent bo-tilbud