Spring til indhold
Luk

Plejehjemmet Dannesbohus

/upload/institutioner/st dannesbo/p2250103.jpg  /upload/institutioner/st dannesbo/p2250105.jpg

Hvad er det alternative plejehjem?

Det alternative plejehjem "Dannesbohus" åbnede i 2005. Det drives af Odense Kommune efter lov om social service §108. "Dannesbohus" er beliggende i tilknytning til St. Dannesbo i udkanten af Odense Kommune.

"Dannesbohus" indeholder såvel det alternative plejehjem, hvor man visiteres til og hvor der er plads til 12 brugere samt omsorgsafdelingen som indeholder 4 afrusningspladser og 2 aflastningspladser under §110 (se beskrivelse via fanerne til venstre på siden).

  
”Dannesbohus" er et botilbud for socialt udstødte borgere (i mange tilfælde alkohol- og/eller stofmisbrugere), som har tilknytning til §110 boformer, der har været eller er afskåret fra værdig pleje og omsorg, fordi deres aktive misbrug og deraf ”særlige adfærd” ikke kan rummes i de almindelige plejetilbud.

 

Kontakt til "Dannesbohus":

Det alternative plejehjem "Dannesbohus"

Bryllevej 14
5250 Odense SV
tlf. 63 75 92 40
Fax 63 75 92 43