Spring til indhold
Luk

Historien Her kan du læse om St. Dannesbos historie.

St. Dannesbo er oprindelig en herregård med ca. 100 tdr. land, beliggende i udkanten af Bellinge. Den 1. november 1949 blev bygningerne indviet som arbejdsanstalt til 37 mænd. 

I forbindelse med en ny sociallovgivning i 1961, ændredes navnet til Forsorgshjem og opholdet blev gjort frivilligt. Da Bistandsloven blev erstattet af Servicelovens §94, juli 1998, blev St. Dannesbo samtidig et botilbud.

I forbindelse med strukturreformen som trådte i kraft 1. januar 2007 overgik St. Dannesbo til at blive drevet efter "lov om social service § 110". Det alternative plejehjem "Dannesbohus" som ligger i umiddelbar tilknytning til St. Dannesbo drives efter SEL § 108 (se også fanen "Plejehjem"). Afrusningspladserne på "Dannesbohus" er dog også §110 og hører derfor ind under St. Dannesbo.