Spring til indhold
Luk

Om os St. Dannesbo ligger i udkanten af Odense, på grænsen til Brylle, ca. 15 km. fra Odense Centrum.

Vi er beliggende på ca. 40 hektar jord, så der er rig mulighed for at nyde naturen. Du betaler selv for alle former for transport til/fra St. Dannesbo.
Vores adresse er:
St. Dannesbo Bryllevej 20 5250 Odense SV


Du kan komme til St. Dannesbo med bus nr. 151 eller bus nr. 152 . Se evt. Fynbus

 

Personalet på St. Dannesbo og det Alternative Plejehjem

St. Dannesbo er med etablering af Det alternative plejehjem "Dannesbohus", normeret til 51 fuldtids stillinger.

Såvel pædagogerne, de tilsynsførende assistenter og det sundhedsfaglige personale indgår i en turnus, så der er personale på henholdsvis St. Dannesbo og "Dannesbohus" døgnet rundt. Af sikkerhedsmæssige årsager opholder personalet sig samlet om natten.

På St. Dannesbo er der ansat 16 forskellige faggrupper, hhv. pædagoger, tilsynsførende assistenter, en socialrådgiver, sygeplejersker, social - og sundhedsasssistenter, husassistenter, køkkenleder - og assistenter, værkstedsledere- og assistenter samt en HK-assistent.

 

Kontaktperson
Når man som beboer flytter ind, bliver man tilknyttet en kontaktper­son, der vil vejlede og hjælpe i den udstrækning det er muligt og aftalt ved indflytning - evt. i samråd med sagsbehandler, alkoholambulatorie eller an­dre relevante personer/institutioner.

!! Personalet har tavshedspligt­­ !!


Arbejdsmiljøet - den Sociale kapital for beboere og personale.
På St. Dannesbo har vi meget fokus på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø, da det ikke kun er til gavn for personalet men også for beboerne, når der er et godt arbejdsmiljø.

Af fysiske aktiviteter kan nævnes, at der er mulighed for at deltage i "gang i Danmark" hver 14. dag, eller spinning hver uge - hvis der er nok tilmeldte. Desuden spilles der kort, bordtennis, fodbold oma. alt efter hvad beboerne ønsker og er med til at arrangere.  

Vi har været Arbejdsmiljøcertificeret siden den 15. december 2010.

Du finder en hjertestarter på plejehjemmet "Dannesbohus".