Spring til indhold
Luk

Overordnede visioner og værdigrundlag

Overordnede mål

Vi vil fortsat være Arbejdsmiljøcertificeret ved at arbejde systematisk med såvel det psykiske som det fysiske arbejdsmiljø.

 

Sikre opfyldelse af vores kerneydelse der er, at tage os af hjemløse borgere fra hele landet, med problemer ud over hjemløshed og som ikke kan hjælpes via anden lovgivning, ved

· at være forgangsmænd for kommuner og samarbejdspartnere ifht.at vise høj professionalisme inden for vores kerneområde, ved at vise vejen til rehabilitering af socialt udsatte og sårbare borgere og skabe resultater

· at hjælpe borgerne til at mestre eget liv ud fra ”Ny virkelighed – ny velfærd” så borgeren opnår handlekompetencer, der åbner mulighed for størst tænkelig inklusion, trivsel og livskvalitet

 

Arbejdsmiljøstrategiens mål og fokusområder for 2015-2017

·         Risikovurdering

·         Sikkerhed og muskel-skeletbesvær

·         Social kapital og

·         Psykisk sikkerhed

 

Arbejdsmiljøpolitikkens bærende principper

Forebyggelse, Fællesskab og Systematik

er grundlæggende for Arbejdsmiljøstrategiens fokusområder.


Vision i Odense Kommune er, at vi…

ved at være sammen om udvikling (samskabelse) med borgerne og samarbejdspartnere i ”ny virkelighed – ny velfærd”, hvor der er brug for alle, kan skabe effektivitet og kvalitet i løsningen af kerneopgaven gennem høj social kapital samt sikre og sunde rammer.

 

Medarbejdergrundlagets 4 pejlemærker

Mod – Udvikling – handlekraft - fællesskab